نگارهٔ روز
Palais Garnier transverse section at the auditorium and pavilions - Beauvert 1996 p106.jpg

برش عرضی کاخ گارنیه که توسط شارل گارنیه، معمار مشهور فرانسوی در پاریس ترسیم شده‌است.
ساخت کاخ اپرای پاریس بیش از ۱۵ سال به طول انجامید و با وجود رخ‌دادن چندین جنگ و تغییر حکومت در فرانسه، از امپراتوری به جمهوری، همچنان ادامه پیدا کرد و نهایتاً در سال ۱۸۷۵ میلادی، افتتاح شد.

طراح: شارل گارنیه
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

جستارهای وابستهویرایش