نگارهٔ روز
Monasterio de Jvari, Miskheta, Georgia, 2016-09-29, DD 08-10 HDR.jpg

نگاره‌ای داخلی از سقف محراب صومعه جواری در متسختا، گرجستان.
این صومعهٔ متعلق به کلیسای ارتدکس گرجی در سال ۵۴۵ بناشد و در سال‌های ۵۸۶–۶۰۵ تکمیل شد.
صومعهٔ جواری در سال ۱۹۹۴ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

عکاس:دیگو دِلسو
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش