باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
Shi'i talismanic piece.jpg

نسخه‌ای خطی از یک طلسم و یا حرز شیعی مربوط به دورهٔ قاجاریه در ایران.
از آن‌جایی که در طلسم از تصاویر معصومین استفاده نمی‌شود، این نسخهٔ خطی به احتمال بسیار یک حرز (بلاگردان) می‌باشد.
این نسخه در مالکیت کتابخانهٔ ملی کنگرهٔ آمریکا قرار دارد.

پدیدآورنده: نامشخص
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش