الگو:نر/2018-12-07

نگارهٔ روز
Khark.jpg

خارک اثر هوشنگ پزشک‌نیا، ۱۹۵۸، آبرنگ روی مقوا.
او در این اثر کارگران صنعت نفت ایران را در جزیرهٔ خارک به تصویر کشیده‌است. پزشک‌نیا از پیشگامان نقاشی مدرن در ایران بود و مدتی تحت استخدام شرکت نفت در جنوب ایران کار می‌کرد.

نقاش: هوشنگ پزشک‌نیا
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش