الگو:نر/2018-12-23

نگارهٔ روز
Anemonefish Nick Hobgood.jpg

نگاره‌ای از دو دلقک ماهی در لابلای یک شقایق دریایی. این گونه ماهی از خانوادهٔ شقایق‌ماهیان است.
دلقک ماهی در آکواریم آب‌شور قابل نگهداری است.

عکاس: Nick Hobgood
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش