الگو:نر/2019-01-06

نگارهٔ روز
Hamburg’s Speicherstadt at night.jpg

شهرک انباری هامبورگ، منطقه‌ای در شهر هامبورگ، واقع در کرانه رودخانهٔ البه است. در این منطقه مجموعه‌ای از انبارهای به‌هم پیوسته قرار دارد که در نوع خود بزرگترین شهرک انباری در سطح جهان است. منطقه انباری هامبورگ از سوی یونسکو، میراث جهانی شناخته شده و از نمادهای شهر هامبورگ به‌شمار می‌رود.

عکاس: Frank Schulenburg
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش