باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
Ilya Repin - Sadko - Google Art Project levels adjustment 2.jpg

سادکو یکی از آثار فلکوریک ادبیات روسی است. این منظومه درباره فرد فقیری است که به ماجراجویی می‌پردازد.
تصویر فوق اثری از ایلیا رپین است که در موزه دولتی روسیه نگهداری می‌شود. این تابلو سادکو را در اقلیم زیر دریا نشان می‌دهد. در آنجا تزار دریا یکی از سی دختر خود را برای ازدواج به سادکو پیشنهاد می‌کند و نیکلاس قدیس به او هشدار می‌دهد زشت‌ترین دختر را برگزیند.

نقاش: ایلیا رپین
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش