باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
RAI EMD GT26CW-2 Garmsar.jpg

سراسرنمایی از راه‌آهن شمال، میان ایستگاه‌های قطار بُن‌کوه و کبوتردره (حبله‌رود) در کوه‌پایهٔ سیاوند در استان سمنان، ایران.

عکاس: Kabelleger
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش