باز کردن منو اصلی

Common seal (Phoca vitulina) 2.jpg

نگاره‌ای از یک فک بندرگاه بر روی صخره‌ای جُلبکی در لیسمور، اسکاتلند.
عکاس: Charles J Sharp