الگو:نشان ملی هنر دهه ۲۰۱۰

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

انتخاب باز یا بسته بودن الگو

  • برای نمایش الگو به صورت تاشده از فرمولی به شکل {{نشان ملی هنر دهه ۲۰۱۰ |state=collapsed}} استفاده کنید.
برای نمایش الگو به حالت باز از {{نشان ملی هنر دهه ۲۰۱۰ |state=expanded}} استفاده کنید.
اگر می‌خواهید این الگو فقط زمانی که الگوی هم‌نوع آن در صفحه باشد شکل تاشده به‌خود بگیرد از {{نشان ملی هنر دهه ۲۰۱۰ |state=autocollapse}} استفاده کنید.
  • collapsed به‌عنوان حالت پیش‌فرض قرار داده شده‌است.