الگو:نشان گشت خودکار

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو فقط در صفحه های کاربری استفاده می‌شود و نشان می‌دهد، کاربر دسترسی گشت خودکار دارد.

جستارهای وابستهویرایش