الگو:نقشه ازدواج همجنس‌گرایان در اروپا

وضعیت قانونی ازدواج همجنس‌گرایان در اروپا
  ازدواج همجنسان
  گونه‌های دیگری از زندگی مشترک
  زندگی مشترک بدون ازدواج
  به رسمیت شناخته نمی‌شود
  قانون اساسی ازدواج را میان زوج‌های با جنس مخالف محدود می‌کند

این نقشه شامل قانون‌هایی که هنوز به اجرا درنیامده‌اند نیز می‌شود.