الگو:نمایش وضعیت/آمار/تحلیل

گراف ریسک خرابکاری

نیاز به نگهبانی کم ۰٫۲۹

عوامل مؤثر در ریسک خرابکاری در مقالات ویکی‌فاویرایش

 1. کاربران تأییدنشده ویرایششان نسبت به کل ویرایش‌های کاربران (غیرربات) بیشتر شوند (تأییدنشده‌ها معمولاً اصول را رعایت نمی‌کنند و احتمال خطایشان بیشتر است)
 2. میزان خرابکاری کاربران تأییدنشده، افزایش یابد (مردم جوگیر شوند مانند قضیه ترامپ و خلیج فارس)
 3. میزان گشت‌زنی و نگهبانی کاهش یابد یا تعداد گشت‌زن‌ها کاهش یابند (فصل امتحانات یا فصل سفر)
 4. گشت‌زن‌ها خوب عمل نکنند و نتوانند ویرایش تأییدنشده‌ها را کامل پوشش دهند (به نظر می‌رسد عدم استفاده از هاگل می‌تواند یکی از علل باشد)
 5. افزایش فشار کاری بر روی گشت‌زن‌ها (به دلیل کم شدن تعداد گشت‌زن‌ها یا کم‌کاری سایر گشت‌زن‌ها)

آمار ۲۴ ساعت اخیرویرایش

SalmanZ: ۴۲۸ • پاتريشيا67: ۳۸۹ • Gm110m: ۱۲۳ • Kasir: ۱۱۲ • Kave: ۸۰ • Mpj7: ۵۸ • Q2020: ۵۱ • Persia: ۴۶ • ArefKabi: ۴۳ • Samuel T.Owen: ۴۱

درصد مقاله‌های گشت‌نخورده در ۲۴ ساعت اخیر زیاد ۷۳٫۵ ۷۳٫۵ ٪
درصد مقالات ویرایش‌شده توسط تأییدنشده به نسبت همه کاربران در ۲۴ ساعت اخیر زیاد ۶۰٫۱۹ ۶۰٫۱۹ ٪
درصد ویرایش‌های آسیب‌زننده به کل ویرایش‌های انجام شده در ۲۴ ساعت اخیر کم ۵٫۸۲ ۵٫۸۲ ٪
درصد گشت‌زنی و واگردانی انجام شده در ۲۴ ساعت اخیر متوسط ۴۷٫۸۸ ۴۷٫۸۸ ٪
درصد ویرایش‌های آسیب‌زننده کاربر تأییدنشده در ۲۴ ساعت اخیر کم ۹٫۵۳ ۹٫۵۳ ٪
درصد کاربر تایید نشده آسیب‌زننده از کل کاربر آسیب‌زننده= ۱۰۰ ٪

آمار متوسط روزانهٔ ۶ ماه اخیرویرایش

Dalba: ۲۰۱۲۸ • SalmanZ: ۱۸۱۴۸ • ArefKabi: ۱۰۷۲۱ • AbDaryaee: ۸۴۲۳ • Sillverfox: ۸۰۱۱ • N.Iran.S: ۶۷۷۱ • Jeeputer: ۶۷۳۹ • Mpj7: ۵۷۰۹ • Telluride: ۵۲۳۸ • Gm110m: ۴۸۸۹

درصد مقاله‌های گشت نخورده در روزهای ۶ ماه اخیر=۵۶٫۱۲ ٪
درصد مقالات ویرایش‌شده توسط تاییدنشده به نسبت همه کاربران در روزهای ۶ ماه اخیر= ۴۲٫۹۱ ٪
درصد ویرایش‌های آسیب‌زننده به کل ویرایش‌های انجام شده در روزهای ۶ ماه اخیر = ۷٫۷۶ ٪
درصد گشت‌زنی و واگردانی انجام شده در روزهای ۶ ماه اخیر= ۱۵٫۵۷ ٪
درصد ویرایش‌های آسیب‌زننده کاربر تأیید نشده در روزهای ۶ ماه اخیر =۱۵٫۸۵ ٪
درصد کاربر تأیید نشده آسیب‌زننده از کل کاربر آسیب‌زننده= ۹۹٫۹۹ ٪

روش محاسبهٔ ریسک خرابکاریویرایش

بر پایهٔ مطالب ذکر شده در بخش عوامل مؤثر در ریسک خرابکار در مقالات ویکی‌فا در صورتی که هر یک از عوامل زیر نسبت به میانگین ۶ ماه اخیر افزایش داشته باشند به همان میزان درصد خرابکاری در مقالات را افزایش می‌دهند:

 • درصد مقاله گشت نخورده نسبت به میانگین ۶ ماه اخیر افزایش یابد
 • درصد مقالات ویرایش‌شده توسط تاییدنشده نسبت به میانگین ۶ ماه اخیر افزایش یابد
 • درصد ویرایش‌های آسیب‌زننده نسبت به میانگین ۶ ماه اخیر افزایش یابد
 • درصد گشت‌زنی نسبت به میانگین ۶ ماه اخیر کاهش یابد

گراف ریسک خرابکاری حاصل‌ضرب ۴ آیتم فوق نسبت به میانگین ۶ ماه اخیر است.

چند نکتهویرایش

 • در اینجا منظور از خرابکاری ویرایش‌های آسیب‌زننده است که باید واگردانی شوند و حسن نیت یا سوءنیت کاربر مدنظر نیست.
 • آمار فوق هر ساعت توسط ربات به‌روز می‌شود.
 • در این آمار گشت‌زنی و نگهبانی با هم در نظر گرفته شده‌است و هر کاربری که ویرایشی را واگردانی یا خنثی کرده باشد با تعداد ویرایش‌هایی که برچسب گشت زده از نظر تعداد جمع می‌شود و نتیجه کلی در آمار به عنوان نگهبانی در نظر گرفته می‌شود.

روش نگهبانیویرایش

به کمک یکی از روش‌های زیر می‌توانید در ویکی‌پدیا از تغییرات اخیر نگهبانی کنید:

 1. در تغییرات اخیر با این تنظیمات ویرایش‌های مشکوک را بررسی کنید.
 2. با نصب نرم‌افزار وپ:هاگل ویرایش‌های مشکوک را بررسی کنید.
 3. با استفاده از ابزار ابزار گشت‌زنی سریع

این صفحات حتما باید بررسی شوندویرایش

 • این صفحات در تغییرات اخیر باید حتماً بررسی شوند؛ که شرایط زیر را دارند:
  • گشت نخوردند
  • به احتمال زیاد خرابکاری هستند.
  • به احتمال زیاد در ویرایش حسن نیت وجود ندارد یا میزانش کم است.