الگو:ویکی‌پروژه ویروس

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

این الگو در صفحات بحث مقالات، تصاویر، رده‌های مرتبط با ویروس استفاده می‌شود و روش استفاده آن اینگونه است:

{{پتوپ|1={{وپ‌ویروس|کلاس=رتبه|اهمیت=میزان اهمیت مقاله|نیازمند جعبه=بله|نیازمند توجه=بله|نیازمند تصویر=بله}}}}

پارامترهاویرایش

پارامتر توضیح
کلاس رتبه‌ای که مقاله دارد و می‌تواند یکی از مقدارهای برگزیده، فهرست برگزیده، خوب، متوسط، ابتدایی، خرد، فهرست، ابهام‌زدایی، رده، الگو، تغییرمسیر، تصویر، درگاه، پروژه، کتاب، و ارزیابی‌نشده را بگیرد.
اهمیت اهمیت موضوع مقاله است که می‌تواند یکی از مقدارهای بسیار بالا، بالا، متوسط، و کم را بگیرد.
نیازمند جعبه اگر الگوی جعبهٔ اطلاعات مربوطه در مقاله استفاده نشده‌است، به این پارامتر مقدار بله بدهید.
نیازمند تصویر اگر مقاله نیازمند تصاویر [بیشتر] است، به این پارامتر مقدار بله بدهید.
نیازمند توجه این پارامتر زمانی استفاده می‌شود که مقاله علی‌رغم اهمیت اطلاعات پایینی داشته باشد و به همین دلیل نیازمند توجه باشد و فقط می‌تواند مقدار بله را قبول کند.

جستارهای وابستهویرایش