الگو:پرچمک

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

از این الگو برای نمایش پرچم‌های کشورها استفاده می‌شود.

رویه

{{پرچمک|کشور|نوع دیگر=|اندازه=}}

کشور

نام کشور را می‌توانید به فارسی، انگلیسی، یا به صورت مخفف (مطابق استاندارد ایزو ۳۱۶۶-۱ آلفا-۱) وارد کنید. برای مثال:

  • {{پرچمک|ایران}}، {{پرچمک|Iran}} و {{پرچمک|IRN}} هر سه چنین نتیجه می‌دهند: ایران
نوع دیگر

این پارامتر اختیاری است. از این پارامتر زمانی استفاده کنید که می‌خواهید نوع دیگری از پرچم (به جز پرچم پیش‌فرض) نمایش یابد؛ مثلاً وقتی که پرچم قدیمی یک کشور باید نمایش یابد. برای مثال:

  • {{پرچمک|بلغارستان|نوع دیگر=1946}} پرچم قدیمی بلغارستان را نمایش می‌دهد: بلغارستان (مقایسه کنید با پرچم فعلی بلغارستان: بلغارستان)
اندازه

این پارامتر اختیاری است. این پارامتر اندازهٔ پهنا/درازای پرچم را مشخص می‌کند. برای مثال:

  • {{پرچمک|ایران|اندازه=50px}} پرچم ایران را در اندازهٔ ۵۰ پیکسل نشان می‌دهد: ایران

جستارهای وابسته