الگو:پرچم ربات

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

نسخهٔ فارسی الگو:BRFA لطفا تغییر مسیر ندهید هریک کاربرد جداگانه دارند

استفادهویرایش

برای این الگو از متغییرهای زیر می توان استفاده کرد.

  • منقضی
  • انصراف
  • لغو
  • تایید (نیازمند به دسترسی ربات)
  • پرچم دارد (دسترسی ربات دارد)
  • پرچم داده شد (دسترسی ربات داده شد)