الگو:پیام هشدار

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

کاربردویرایش

این الگو برای هشدار با متن دلخواه ولی با جلوه‌ای اخطارگونه برای درج در صفحهٔ بحث کاربر کاربرد دارد.

شیوهٔ استفادهویرایش

{{جا:پیام هشدار|متن پیام}}

نمونهویرایش

{{جا:پیام هشدار|درود بر شما دوست گرامی؛ به شما هشدار می‌دهم دست از حملهٔ شخصی به کاربران بردارید. ممکن است ادامهٔ این روند باعث شود دسترسی ویرایشی‌تان از سامانه قطع شود.}}

نتیجهٔ کد بالا می‌شود:


Circle-icons-caution.svg

درود بر شما دوست گرامی؛ به شما هشدار می‌دهم دست از حملهٔ شخصی به کاربران بردارید. ممکن است ادامهٔ این روند باعث شود دسترسی ویرایشی‌تان از سامانه قطع شود.