کاربر:جعبه کاربر/مبارزه با ترول‌ها

Troll crossed out.png این کاربر از مبارزه با ترول‌ها خسته نمی‌شود.