الگو:کذا/توضیحات

از این الگو بدین منظور استفاده می‌شود که نشان دهیم املای یک واژه در نقل‌قول‌ها مطابق با متن اصلی است. استفاده از این الگو باعث می‌شود افرادی که می‌خواهند واژه‌های اشتباه را بی‌جهت تصحیح کنند بیهوده به زحمت نیفتند.

معنای الگوویرایش

«غلط از خود متن است.»

کاربردویرایش

«از دودمان شاهی و حتا {{کذا|expected=حتی}} اشراف درباری نیست بلکه فردی است عادی که از میان تودهٔ مردم برخاسته.»

نتیجه:

«از دودمان شاهی و حتا [کذا] اشراف درباری نیست بلکه فردی است عادی که از میان تودهٔ مردم برخاسته.»