توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

برای مقاله‌هایی که مشکل کپی‌کاری دارند.

[ویرایش داده‌های الگو]

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
11

عنوان بخشی از مقاله که کپی‌کاری در آن صورت گرفته است

رشتهاختیاری
نشانی وبنشانی وب url نشانی

نشانی وب صفحه‌ای که از آن کپی‌برداری شده است

رشتهاختیاری
تاریختاریخ

تاریخ به صورت ترکیب ماه میلادی و سال (مثلاً «اکتبر ۲۰۱۴»)

تاریخاختیاری


استفادهویرایش

این الگو، ازجملهٔ الگوهای پیامی است.

اگر شما به دلایل قوی و بر اساس ویکی‌پدیا:مشکلات حق تکثیر؛ برای این باورید که متن از منابع دارای حق تکثیر، کپی شده است، لطفاً از این الگو در بالای نوشتار یا بخش مورد نظر، به عنوان برچسب استفاده کنید.

اگر در این خصوص، مطمئن نیستید در عوض، با الگو:حق تکثیر مشکوک، برچسب بزنید.

  • لطفاً جانشانی (جا:) نشود.

آرگومان‌هاویرایش

جهت استفاده از این الگو، فقط کافی است {{کپی}} را به بالای مقاله‌های مشکوک یا بخش مربوطه، اضافه کنید. همچنین امکان افزودن سه نشانوند به برچسب هست:

  1. آیا کل مقاله را شامل می‌شود یا فقط یک بخش، مشکوک است
  2. پیوندی که به باور شما، شامل متن مقاله است
  3. تاریخ افزودن برچسب

به عنوان مثال:

{{کپی|بخش|url=http://www.example.org|تاریخ=مه ۲۰۲۳}} که خواهیم دید: