الگو:گل به خودی

Own-goal.svg'{{{1}}}

توضیحات الگو[ایجاد] [پاکسازی]