الگو:2017 WWE Network events

} WWE Network events

|state= autocollapse |bodyclass = hlist |titleclass = vevent |title =

|groupstyle= text-align:center; |group1= WWE |list1=


|group2= NXT |list2=


|group3=

|list3=

}} انتخاب باز یا بسته بودن الگو

  • برای نمایش الگو به صورت تاشده از فرمولی به شکل {{2017 WWE Network events |state=collapsed}} استفاده کنید.
برای نمایش الگو به حالت باز از {{2017 WWE Network events |state=expanded}} استفاده کنید.
اگر می‌خواهید این الگو فقط زمانی که الگوی هم‌نوع آن در صفحه باشد شکل تاشده به‌خود بگیرد از {{2017 WWE Network events |state=autocollapse}} استفاده کنید.
  • اگر حالتی را تعیین نکرده باشید (پارامتر state بین کد الگو را ببینید)، autocollapse یا همان تاشدگی خودبه‌خودی، حالت پیش‌فرض است.