الگو:درباره-اشتباه نشود۲

(تغییرمسیر از الگو:About-distinguish2)
توضیحات الگو[ایجاد] [پاکسازی]