الگو:BBC Football Info

کاربردویرایش

{{BBC football info|a/arsenal|Arsenal}}

نام را به انگلیسی وارد کنید

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Usageویرایش

{{BBC football info|a/arsenal|Arsenal}}

See alsoویرایش