الگو:Canadian cuisine/توضیحات

استفادهویرایش

{{Canadian cuisine}}

نحوهٔ استفادهویرایش

این الگو را در بالاترین قسمت پنجرهٔ ویرایش قرار دهید. در صورت وجودِ هرگونه «جعبهٔ اطلاعات»، از این الگو استفاده نکنید.

جستارهای وابستهویرایش

Meals and dishesویرایش

Cuisinesویرایش