توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]
شیوه یادکرد ۱ templates
{{Cite arXiv}}آرکایو (بایگانی نوشتارهای علمی) preprint
{{Cite AV media}}audio and visual
{{Cite AV media notes}}audio and visual liner notes
{{Cite book}}books
{{Cite conference}}conference papers
{{Cite DVD notes}}DVD liner notes
{{Cite encyclopedia}}edited collections
{{Cite episode}}radio or television episodes
{{Cite interview}}interviews
{{Cite journal}}magazines, journals, academic papers
{{Cite mailing list}}public mailing lists
{{Cite map}}maps
{{Cite news}}news articles
{{Cite newsgroup}}online newsgroups
{{Cite podcast}}audio or video podcast
{{Cite press release}}press releases
{{Cite serial}}audio or video serials
{{Cite sign}}signs, plaques
{{Cite speech}}speeches
{{Cite techreport}}technical reports
{{Cite thesis}}theses
{{Cite web}}web sources

This شیوه یادکرد ۱ template is used to create citations for preprints at the آرکایو (بایگانی نوشتارهای علمی). It links to the abstract at http://www.arxiv.org/abs/eprint.

To use the template, you need only specify the 'eprint' parameter. Once you save the page, a bot will detect the citation and complete it automatically.

Common parameters, horizontal format

{{cite arXiv |last= |first= |authorlink= |eprint= |title= |class= |year= |version= }}

 • last1, last2, last3...: Surnames of the author(s)
 • first1, first2, first3...: Forenames of the author(s)
  • author1, author2, author3 etc: Name(s) of the author(s) if last-first format is not appropriate (e.g. some east Asian names)
 • authorlink1, authorlink2...: Name of author's Wikipedia page. Will be used to make author name a link, if present. Optional.
 • arxiv or eprint (Mandatory): arXiv/Eprint identifier, without any "arXiv:" prefix. Prior to April 2007, the identifiers included a classification, an optional two-letter subdivision, and a 7-digit YYMMNNN year, month, and sequence number of submission in that category. E.g. gr-qc/0610068 or math.GT/0309136. After April 2007, the format was changed to a simple YYMM.NNNN.
 • class: arXiv classification, e.g. hep-th. Optional. To be used only with new-style eprint identifiers, that do not include the classification.
 • title: Title of the cited paper.
 • date or year: Date or year of publication. Optional.
 • version: arXiv version, including leading "v", e.g. "v1". Optional.

The template also supports most of the parameters supported by {{cite journal}} or {{citation}}, and uses the style of {{cite journal}}. Once a paper is accepted in a peer-reviewed journal, it is recommended to use one of those templates, as the peer-reviewed status of the article is important, while preserving the arXiv link in order to guarantee open access to the article. To preserve the arXiv link, add e.g. |arxiv=gr-qc/0610068 or |arxiv=math.GT/0309136 or |arxiv=YYMM.NNNN (following the above examples) to the {{citation}}/{{cite journal}} templates.

 • {{cite arXiv |last=Sparling |first=George A.J. |eprint=gr-qc/0610068 |title=Spacetime is spinorial; new dimensions are timelike |year=2006 |version=v1 }}
Sparling, George A.J. (2006). "Spacetime is spinorial; new dimensions are timelike". arXiv:gr-qc/0610068. {{cite arxiv}}: Unknown parameter |version= ignored (help)
 • {{cite arXiv |last=Leinster |first=Tom |eprint=0707.0835 |class=math.CT |title=The Euler characteristic of a category as the sum of a divergent series |year=2007 }}
Leinster, Tom (2007). "The Euler characteristic of a category as the sum of a divergent series". arXiv:0707.0835 [math.CT].
 • {{cite journal |author=C. Balázs, E. L. Berger, P. M. Nadolsky, C.-P. Yuan |year=2007 |title=Calculation of prompt diphoton production cross sections at Tevatron and LHC energies |journal=[[Physical Review D]] |volume=76 |issue=1 |pages=013009 |arxiv=0704.0001 |doi=10.1103/PhysRevD.76.013009 }}
C. Balázs, E. L. Berger, P. M. Nadolsky, C.-P. Yuan (2007). "Calculation of prompt diphoton production cross sections at Tevatron and LHC energies". Physical Review D. 76 (1): 013009. arXiv:0704.0001. doi:10.1103/PhysRevD.76.013009.{{cite journal}}: نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link)
ویرایش