توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Descriptionویرایش

{{fb|nation|variant|size=optional|name=optional}}

Produces a flag icon attached to a wikilinked national football association article. The list of article titles of the national football associations is located at Template:Fba/list.

Parameters
  • nation – Use either the name of the nation or the three-letter country code as used by فهرست کدهای فیفا
  • variant (optional) – Specifies an alternate (historical) flag to use. This parameter is documented by the appropriate template in.
  • size (optional) – Can be used to change the flag icon size (use sparingly!)
  • name (optional) – Can be used to change the wikilink display text
    • However, setting the parameter to |name=full will display the full association name instead of the country
  • old (optional) - When given a value (e.g. "yes"/"y"/"1"), will link to the country's former football association (only applies to Brunei and Kenya)

Examplesویرایش

Parametersویرایش

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده Fba

Produces a flag icon attached to a wikilinked national football association article.

پارامترهای الگو

استفاده از قالب‌بندی درون‌خطی برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
Nation1

Use either the name of the nation or the three-letter country code as used by FIFA

مثال
Argentina
رشتهضروری
Flag variantvariant 2

Specifies an alternate (historical) flag to use. This parameter is documented by the appropriate template in Category:Country data templates.

مثال
1861
رشتهاختیاری
Icon sizesize

Can be used to change the flag icon size (use sparingly!)

ناشناختهاختیاری
Link textname

Can be used to change the wikilink display text

ناشناختهاختیاری
Oldold

When given a value (e.g. "yes"/"y"/"1"), will link to the country's former football association (only applies to Brunei and Kenya)

ناشناختهاختیاری

See alsoویرایش

  • Template:fbaicon – for rendering the flag on its own, with a wikilink to the national association team page.
  • الگو:Fb – for linking to men's national football teams