تلفظ در فرنکو-پروونسال: [{{{1}}}]

توضیحات الگو[ایجاد] [پاکسازی]