توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو فراالگوهای پیامی ویکی‌پدیاست که در فضای نام تصاویر استفاده می‌شود.

رویه

{{imbox
| type  = speedy / delete / content / style / notice / 
          move / protection / license / featured
| image = none / [[Image:Some image.svg|40px]]
| imageright = [[Image:Some image.svg|40px]]
| style = CSS value
| textstyle = CSS value
| text  = The message body text.
| below = More text or another imbox.
}}
}}

جستارهای وابسته