الگو:Infobox stage production/توضیحات

This infobox may be used to summarize information about stage productions that do not fit into the category of الگو:Infobox play or الگو:Infobox musical.

Usageویرایش

The infobox may be added by pasting the template as shown below into an article, typically at the top of an article above the lead section. All parameters are optional; any unused parameters should be left blank or omitted.

Blank templateویرایش

  
{{Infobox stage production
| name      = 
| image     = 
| image_size   = 
| alt      = 
| caption    = 
| company    = 
| genre     = 
| type      = 
| premiere    = <!-- {{تاریخ آغاز|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| finalshow   = <!-- {{تاریخ پایان|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| location    = 
| creatortitle1 = 
| creatorname1  = 
| creatortitle2 = 
| creatorname2  = 
| creatortitle3 = 
| creatorname3  = 
| creatortitle4 = 
| creatorname4  = 
| creatortitle5 = 
| creatorname5  = 
| creatortitle6 = 
| creatorname6  = 
| creatortitle7 = 
| creatorname7  = 
| creatortitle8 = 
| creatorname8  = 
| creatortitle9 = 
| creatorname9  = 
| creatortitle10 = 
| creatorname10 = 
| creatortitle11 = 
| creatorname11 = 
| creatortitle12 = 
| creatorname12 = 
| creatortitle13 = 
| creatorname13 = 
| creatortitle14 = 
| creatorname14 = 
| creatortitle15 = 
| creatorname15 = 
| otherlabel1  = 
| otherdata1   = 
| otherlabel2  = 
| otherdata2   = 
| otherlabel3  = 
| otherdata3   = 
| otherlabel4  = 
| otherdata4   = 
| otherlabel5  = 
| otherdata5   = 
| website    = 
}}

Parametersویرایش

{{Infobox stage production  
| name      = Title of production
| image     = Filename only, e.g. Example.jpg
| image_size   = Defaults to 250px
| alt      = Alt text for the image, for readers who can't see the image
| caption    = A caption for the image
| company    = The company, if any, that created the show
| genre     = The show's genre
| type      = touring / Broadway / etc
| premiere    = The date it was first performed. Use {{الگو|Start date}}.
| finalshow   = The date it was last performed, if the show's run has ended. Use {{الگو|End date}}.
| location    = The theatre and/or city it was performed in
| creatortitle1 = Creative team role #1 (e.g., Composer, Lighting designer, Choreographer, etc.)
| creatorname1  = Creative team name #1
| creatortitle2 = etc.
| creatorname2  =
| creatortitle3 =
| creatorname3  =
| creatortitle4 =
| creatorname4  =
| creatortitle5 =
| creatorname5  =
| creatortitle6 =
| creatorname6  =
| creatortitle7 =
| creatorname7  =
| creatortitle8 =
| creatorname8  =
| creatortitle9 =
| creatorname9  =
| creatortitle10 =
| creatorname10 =
| creatortitle11 =
| creatorname11 =
| creatortitle12 =
| creatorname12 =
| creatortitle13 =
| creatorname13 =
| creatortitle14 =
| creatorname14 =
| creatortitle15 =
| creatorname15 =
| otherlabel1  = Custom field label #1
| otherdata1   = Custom field content #1
| otherlabel2  = etc.
| otherdata2   = 
| otherlabel3  = 
| otherdata3   = 
| otherlabel4  = 
| otherdata4   = 
| otherlabel5  = 
| otherdata5   = 
| website    = URL of the official website
}}  

Microformatویرایش

نشانه‌گذاری اچ‌تی‌ام‌ال تولیدشده توسط این الگو شامل یک میکروفرمت اچ‌کلندر است که جزئیات رویداد را آمادهٔ تجزیه توسط برنامه‌های رایانه‌ای می‌کند. این به وظایفی نظیر فهرست‌نویسی مقاله‌ها و نگهداری از پایگاه‌های داده کمک می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون استفاده از میکروفرمت‌ها در ویکی‌پدیا، ویکی‌پروژه میکروفرمت در ویکی‌پدیای انگلیسی را ببینید.

کلاس‌های مورد استفاده

کلاس‌ها اچ‌تی‌ام‌ای این میکروفرمت شامل موارد زیر است:

 • attendee
 • contact
 • description
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • organiser
 • summary
 • url
 • vevent
لطفاً این کلاس‌ها را تغییرنام ندهید یا حذف نکنید
عناصر تورتویی که از آن‌ها استفاده می‌کنند را نیز به حالت جمع‌شده درنیاورید.