الگو:اصلی

(تغییرمسیر از الگو:Main)
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

کاربرد

کاربرد ساده
{{اصلی|مقاله}}
کاربرد کامل

{{اصلی|صفحه ۱|صفحه ۲|صفحه ۳| ... |l1 = عنوان صفحه ۱|l2 = عنوان صفحه ۲|l3 = عنوان صفحه۳|...|selfref = yes}}

پارامترها

بعد از عنوان یک بخش، برای پیوند به مقاله‌(های) کامل در رابطه با این بخش، استفاده می‌شود.

[ویرایش داده‌های الگو]

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
مقاله ۱1

اولین مقاله‌ای که باید به آن پیوند داده شود.

مثال
ویکی‌پدیا
نام صفحهضروری
عنوان مقاله ۱l1

عنوان نمایشی برای اولین مقاله‌ای که باید به آن پیوند داده شود.

رشتهاختیاری
مقاله ۲2

دومین مقاله‌ای که باید به آن پیوند داده شود.

نام صفحهاختیاری
عنوان مقاله ۲l2

عنوان دومین مقاله‌ای که باید به آن پیوند داده شود.

رشتهاختیاری
مقاله ۳3

سومین مقاله‌ای که باید به آن پیوند داده شود.

نام صفحهاختیاری
عنوان مقاله ۳l3

عنوان سومین مقاله‌ای که باید به آن پیوند داده شود.

رشتهاختیاری