توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

این الگو پنج فاصلهٔ نشکن، تولید می‌کند. الگو برای منظور گوناگون، مادامی که قصد آن را دارید، کاربردی است.

جستارهای وابستهویرایش