الگو:فهرست مرتب

(تغییرمسیر از الگو:Ordered list)
توضیحات الگو[ایجاد] [پاکسازی]