الگو:Random portal component with nominate

توضیحات الگو[ایجاد] [پاکسازی]

حافظهٔ نهان سرور را پاکسازی کنید