باز کردن منو اصلی

[need quotation to verify]

توضیحات الگو[ایجاد]