الگو:سر ۲

(تغییرمسیر از الگو:Rh2)
سرآیند ردیف
توضیحات الگو[ایجاد] [پاکسازی]