{{{title}}} در راتن تومیتوز

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

طرز استفاده

*{{Rotten Tomatoes|شناسه (ID) صفحه فیلم|عنوان مقاله}}

نمونه

{{Rotten Tomatoes|sin_city|شهر گناه}}

جستارهای وابسته