باز کردن منو اصلی

[self-published source?]

توضیحات الگو[ایجاد]