الگو:Str crop

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Usageویرایش

Use to remove the right-most {{{2}}} characters of a string {{{1}}}.

See alsoویرایش

Description of all string templates