الگو:فهرست محتویات پنهان

(تغییرمسیر از الگو:TOChidden)
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو برای بردن کدهای __TOC__ (جعبهٔ محتویات) یک صفحه به داخل یک جعبهٔ جمع‌شونده است که دارای قابلیت [گسترش]/[نهفتن] بوده و حالت پیش‌فرض آن جمع‌شدگی جعبه (و نهفته‌بودن جعبه محتویات) است که امکان یک کلیک بر روی [گسترش] جهت نمایش محتویات را فراهم می‌کند. این گزینه، حالت نمایش بهتری از صفحه‌هایی با فهرست محتویات بلند را در اختیار ویرایشگران قرار می‌دهد و بنابراین بخش دیباچهٔ صفحه به‌طور پیش‌فرض با مقدار زیادی از فضای مردهٔ خالی اشغال نمی‌شود. این الگو را در جایی که جعبهٔ محتویات نمایش داده می‌شود قرار دهید. توجه داشته باشید که جعبه محتویات در حالت پیش‌نمایش دیده می‌شود و برای دیدن آن به‌صورت نهفته، ابتدا باید صفحه را ذخیره کنید.

این الگو نباید در مقاله‌ها استفاده شود و در صورت استفاده در فضای نام مقاله، عمل نخواهد کرد.

استفادهویرایش

در صفحه بگذارید: {{فهرست محتویات پنهان}}