الگو:Tfdnotice

نظرخواهی برای حذف الگو:فلان

Ambox warning pn.svgالگو:فلان برای حذف نامزد شده است. از شما دعوت می‌شود نظر خود را در نظرخواهی برگزارشده برای این الگو بیان کنید.

توضیحات الگو[ایجاد] [پاکسازی]