الگو:نشان تجاری

(تغییرمسیر از الگو:Trademark)
توضیحات الگو[ایجاد] [پاکسازی]