الگو:UEFA Euro 2008 qualifying Group A

تیم بازی امتیاز
 لهستان ۱۴ ۲۸
 پرتغال ۱۴ ۲۷
 صربستان ۱۴ ۲۴
 فنلاند ۱۴ ۲۴
 بلژیک ۱۴ ۱۸
 قزاقستان ۱۴ ۱۰
 ارمنستان ۱۲* ۹
 آذربایجان ۱۲* ۵