الگو:UEFA Euro 2016 qualifying Group B

رتبه تیم و بازی ب م با گ‌ز گ‌خ ت‌گ امتیاز
۱  بلژیک ۱۰ ۷ ۲ ۱ ۲۴ ۵ ۱۹+ ۲۳
۲  ولز ۱۰ ۶ ۳ ۱ ۱۱ ۴ ۷+ ۲۱
۳  بوسنی و هرزگوین ۱۰ ۵ ۲ ۳ ۱۷ ۱۲ ۵+ ۱۷
۴  اسرائیل ۱۰ ۴ ۱ ۵ ۱۶ ۱۴ ۲+ ۱۳
۵  قزاقستان ۱۰ ۴ ۰ ۶ ۱۶ ۱۷ ۱- ۱۲
۶  لتونی ۱۰ ۰ ۰ ۱۰ ۴ ۳۶ ۳۲- ۰