الگو:UEFA Euro 2016 qualifying Group D

رتبه تیم و بازی ب م با گ‌ز گ‌خ ت‌گ امتیاز
۱  آلمان ۱۰ ۷ ۱ ۲ ۲۴ ۹ ۱۵+ ۲۲
۲  لهستان ۱۰ ۶ ۳ ۱ ۳۳ ۱۰ ۲۳+ ۲۱
۳  جمهوری ایرلند ۱۰ ۵ ۳ ۲ ۱۹ ۷ ۱۲+ ۱۸
۴  اسکاتلند ۱۰ ۴ ۳ ۳ ۲۲ ۱۲ ۱۰+ ۱۵
۵  گرجستان ۱۰ ۳ ۰ ۷ ۱۰ ۱۶ ۶- ۹
۶  جبل طارق ۱۰ ۰ ۰ ۱۰ ۲ ۵۶ ۵۴- ۰