الگو:UEFA Euro 2016 qualifying Group I

رتبه تیم و بازی ب م با گ‌ز گ‌خ ت‌گ امتیاز
۱  پرتغال ۸ ۷ ۰ ۱ ۱۱ ۵ ۶+ ۲۱
۲  آلبانی ۸ ۴ ۲ ۲ ۱۰ ۵ ۵+ ۱۴
۳  دانمارک ۸ ۳ ۳ ۲ ۸ ۵ ۳+ ۱۲
۴  صربستان ۸ ۲ ۱ ۵ ۸ ۱۳ ۵- ۷
۵  ارمنستان ۸ ۰ ۲ ۶ ۵ ۱۴ ۹- ۲