الگو:Unreferenced-law

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Usageویرایش

Add {{Law Unref|date=نوامبر ۲۰۲۰}} to the article.

Notesویرایش

See alsoویرایش