bg-1 Този потребител има начални познания по български език.