الگو برنامه‌نویسی

الگو برنامه‌نویسی یا پارادایم برنامه‌نویسی (به انگلیسی: Programming paradigm) به شیوه‌های اساسی برنامه‌نویسی رایانه گویند.

مرور کلیویرایش

یک زبان برنامه‌نویسی می‌تواند یک یا چند شیوه برنامه‌نویسی را پشتیبانی نماید. برای مثال، برنامه‌های نوشته شده با سی++ می‌توانند کاملاً به صورت رویه‌ای باشند یا کاملاً منطبق بر شیوه برنامه‌نویسی شئ‌گرا که در تضاد کامل با شیوه رویه‌ای است بوده یا حتی حاوی عناصری از هر دو شیوه باشند. تصمیم‌گیری برای چگونگی استفاده از عناصر شیوه‌های برنامه‌نویسی برعهده طراح برنامه یا برنامه‌نویس می‌باشد.

نمونه‌های مهمویرایش

منابعویرایش