الیزابت هنریتا (۱۸۱۶)

الیزابت هنریتا (۱۸۱۶) (به انگلیسی: Elizabeth Henrietta (1816)) یک کشتی بود. این کشتی در سال ۱۸۱۶ ساخته شد.

الیزابت هنریتا (۱۸۱۶)
پیشینه
مالک
آغاز کار: ۱۳ ژوئن ۱۸۱۶
مشخصات اصلی

منابعویرایش